MÉG IDŐBEN SZÓLUNK

ÍGY TUDSZ SEGÍTENI - FRISSÍTETT

A lakók egy csoportja évek óta kűzd az önkormányzat döntései és hozzáállása ellen, amelynek sokféle különböző formában adtunk hangot. A válasz semmitmondó és elutasító volt minden alkalommal. Emellett véleményünk szerint még mindig jelentős számú lakoshoz nem jutott el a kellő mennyiségű és minőségű információ a tervezett beruházásokról, úgy érezzük ebben a helyzetben az önkormányzatnak nem áll érdekében az elvárható szintű tájékoztatás.

FRISS!!! Az önkormányzat legfrissebb településfejlesztési terve (87. oldaltól) szerint a honlapon vázolt javaslat nem kerülne belátható időn belül megvalósításra. Sőt, a közzétett terv szerint a nagyméretű focipályát is közvetlenül a Juhágy Gyula utca mellett valósítanák meg, a kért védő terület nélkül. Emellett, a tervezet elfogadhatónak tartja a korábbi, általunk kifogásolt és a honlapon bemutatott terveket a komplexum megközelíthetőségére. A teljes komplexum forgalma (2 iskola, uszoda, futball edzőközpont) a lakópark jelenlegi úthálózatát sújtaná. ​

Kérünk benneteket gyertek el a február 6-án a Faluház nagytermében (Biatorbágy, Baross Gábor utca ) tartandó lakossági fórumra, és éljetek kifogással az önkormányzat tervei ellen, illetve erősítsetek meg javaslatunkat a polgármester és a testület felé. 

 

A focipálya tervezett új helye a lakóházak közvetlen szomszédságában, a biatorbagy.hu-n közzétett dokumentum 129. oldala szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi fejlemények 

FEJLEMÉNYEK (2019. december 11,  2020. január 24.)

Voltunk bent a polgármesternél. Úgy tűnik, hogy eljutott a döntéshozókhoz az üzenetünk. Egyetértett, hogy inkább próbáljunk kompromisszumos megoldásokat találni az ügyben, ami nagy előrelépés az eddigiekhez képest. Megértette, hogy nem pár ember ellenérzéséről van szó. A szakgimnázium és futball edzőközpont eddigi elképzelések szerinti megvalósítása elsősorban a generált forgalom miatt a teljes lakópark és közvetve az egész város forgalmát negatívan befolyásolná.
A korábbi javaslatainkat összefoglaltuk egy teljes koncepcióban, ami kompromisszumos megoldást jelenthet a kialakult helyzetre. Koncepciónk a következő javaslatokból áll:

 

1. Javasoljuk, hogy a tervezett komplexum ne a jelenlegi lakóövezet közvetlen szomszédságába kerüljön, hanem alakítsanak ki egy gondozott, parkosított védőövezetet (fákkal) a zaj- és fényszennyezés elkerülésére. Ez csak további, a vasút irányába történő telekvásárlásokkal valósítható meg. Ezen új helyét a komplexumnak a csatolt képen piros négyszöggel jelöltük.1.

-› A Polgármester Úr azt ígérte, hogy megkeresi a telektulajdonosokat a vásárlási szándékával, sikeres tárgyalás esetén a javaslatunkat a testület elé terjeszti és pozitív döntés esetén integrálják a költségvetésbe ezeket a tételeket is. A további telekvásárlások ezáltal lehetővé tennék a jelenlegi önkormányzati koncepcióban nem szereplő parkosított védő övezet kialakítását is. Ez egy kompromisszumos megoldás lehet, ha már a komplexum távolabbi áthelyezése az első telekvásárlások után már nem racionális megoldás a Polgármester Úr számára.

Az utolsó információink alapján sajnos a telektulajdonosokkal még nem kezdődött meg a tárgyalás. A Polgármester Úr azt ígérte, hogy a városi költségvetés tárgyalásáig ezt megteszi. A költségvetés tárgyalása februárban történik, így elég kérdéses, betartja-e az ígéretét a Polgármester Úr. 

2. A javaslatunk másik fő eleme a közlekedés problémájának megoldását célozza. Az önkormányzat elképzelése szerint a komplexum által generált extra forgalom teljes mértékben a lakóparkon keresztül bonyolódna, melynek egyetlen lényegi kihajtási lehetősége a Pátyi út felé lehetséges (amely a korábbi videónkon bemutatott módon a jelenlegi terhelést sem tudja elvezetni, főleg a reggeli és esti órákban). Úgy tudjuk, hogy 2021-ben tervezik megépíteni az új autópálya csomópontot az M1-es autópálya és Pátyi út találkozásánál (hozzávetőlegesen kék körrel jelölve). Azt javasoljuk, hogy ezt a csomópontot kössék össze a horgásztavak mellett elhaladó, Biatorbágyról Herceghalom felé tartó úttal (sárgával jelölt elkerülő út). Így lehetővé válna a Sóskút-Etyek irányából érkező tranzit forgalmat (az autópálya irányába) a megépülő összekötő útra terelni, kivédve a teljes városon történő áthaladást. Ha ezek a tervek mind megvalósulnak, akkor annak a további előnye lenne, hogy a Páty felől érkező, Budapest felé tartó tranzit forgalom sem zúdulna a városra (az új autópálya felhajtón felmennének az autópályára), így a Pátyi útra való kijutás is egyszerűbbé válna a csúcsidőszakokban is. A fenti javaslatok megvalósításához nagy eséllyel állami támogatást is lehetne nyerni. Erre a reményeink szerint megépülő elkerülő útra lehetne terelni a komplexum forgalmát is. A lakópark irányából történő összeköttetése a komplexumnak csak kifelé egyirányú lehetne, az onnan való kimenő forgalmat az elkerülő út vezetné el.

-› A Polgármester Úrtól erre a javaslatunkra is pozitív visszajelzést kaptunk, azzal a megjegyzéssel, hogy végig meg kell tervezni az elkerülő út nyomvonalához szükséges földterület tulajdonjogának megszerzését. Ígérete szerint megkeresi az önkormányzattal szerződésben álló közlekedés szervező céget a koncepcióval. Arról is tájékoztatott minket, hogy a futball komplexum miatt tervezett második telekvásárlás még nem zárult le, és csak ennek az ügyletnek a véglegesítését követően tudják újratervezni és engedélyeztetni a komplexumot. Ez azt jelenti, hogy a további telekvásárlások bevárása esetén az új komplexum tervezése már az általunk javasolt koncepció alapján történhetne.

A Polgármester Úrtól kapott legutóbbi információnk szerint a javalsatunkat a Polgármester Úr bemutatja a város településfejlesztési koncepciójáért felelős cégnek. 

Javasolt védőövezet és elkerülő útvonal.
Focipalya.png

 

KÖZMEGHALLGATÁS FEBRUÁR 6. 17:00 ÓRA

 

Biatorbágy Faluház (Baross Gábor u. 1)

Oszd meg az oldalt!